Organizacija

Organizacija QC Dept

Naš QC tim ima 21 osobu, uključujući menadžera, pomoćnika, QE, IQC, IPQC i QA.

Menadžer

Upravljajte odjelom za kontrolu kvalitete

Asistent

Odgovoran za vođenje SOP-a i proceduralnih dokumenata

QE

*Revizija dobavljača materijala
*Pruža upravljanje kvalitetom materijala.
*SOP planiranja i inspekcije kvaliteta, SOP uključujući materijale dobavljača i proizvodnju ac dc adaptera za napajanje.
* Žalbe kupaca
* Analiza statističkog izvještaja o kvaliteti

avsavw

IQC

*Kontrola kvaliteta materijala: Svi materijali moraju biti pregledani od strane IQC-a u skladu sa specifikacijama i IQC-ovim SOP-om prije proizvodnje i mogu se koristiti samo nakon kvalifikacije.Nekvalifikovani povratak dobavljaču.

Ovo je prvi korak u kontroli kvaliteta proizvoda u fazi materijala kako bi se osigurao kvalitet punjača ac dc adaptera za napajanje.

IPQC

*Kontrola kvaliteta tokom proizvodnje
Postoji ukupno 6 stanica za kontrolu kvaliteta tokom proizvodnje punjača ac dc adaptera.
Svaka od QC stanica ima odgovarajuće SOP i izvještaje o inspekciji kako bi se osigurala kontrola kvaliteta proizvoda tokom proizvodnog procesa, a zapisi se mogu pogledati u bilo koje vrijeme.

QA

Kontrola kvaliteta proizvoda prije otpreme